//Umetnost i mali gradski prostor

Umetnost i mali gradski prostor

BFC je započeo sa realizacijom regionalnog projekta Naš grad, naša scena a cilj nam je da u javnim prostorima grada razvijemo niz kreativnih, socijalno angažovanih intervencija, prema predlozima korisnika tih prostora i u saradnji sa kreativcima u oblasti urbanog dizajna i umetnosti.

Mreža partnera iz četiri balkanska grada će kroz niz kreativnih intervencija tražiti inovativna i participativna rešenja za unapređenje javnog prostora i korišćenje zajedničkih dobara kao mesta za kulturu i umetnost. Uz podršku građana, mladih profesionalaca i umetnika, kao i gradskih uprava, projekat će nastojati da uspostavi dobru praksu i stalnu mrežu za razmenu iskustava balkanskog regiona.

Važan deo projekta i kampanje je interaktivna web platforma NašGrad.org, alat koji će korisnicima omogućiti da brzo i lako mapiraju gradska mesta i prostore, da označe svoje potrebe u njima. Podaci dobijeni ovim putem omogućiće zainteresovanima da artikulišu svoje inicijative, a kreativcima savermenih umetnosti da zajedno sa korisnicima osmisle ideje za aktivaciju prostora. Ovaj proces će pratiti timske intervencije u razvoju prostornih instalacija, performansa, street art događaja i drugih akcija u izabranim javnim prostorima.

Verujemo da dobro upravljanje zajedničkim prostorima uključuje zajednicu u kreativne procese i neguje socijalne veze koje nam pomažu da oblikujemo jedinstveni kulturni identitet grada!

Naš grad, naša scena se sprovodi u četiri regionalna grada u partnerstvu sa :

  • Arch komunom – Centrom za arhitekturu i kulturu iz Podgorice
  • Centrom za životnu sredinu iz Banja Luke i
  • Koalicijom za održivi razvoj iz Skoplja.