O projektu - Grad po meri deteta

Kroz radionice, okrugle stolove, interaktivne ankete...BFC u narednom periodu, na kreativan način, pokreće pitanje o značaju razvojnih potreba dece školskog uzrasta i njihovog mesta u javnom prostoru, pravu deteta na zdravu životnu sredinu kao i njihovom učestvovanju u procesu kreiranja javnog prostora. 

Želimo da pokažemo da je moguća drugačija urbana sredina i ambijent koji omogućava:

1. Igru, zabavu i razvijanje kreativnosti i logike kroz didaktiku;

2. Kretanje kroz prostor, osećaj slobode i bezbednost;

3. Dostupnost prostora i sadržaja.

U Beogradu je dominantna disproporcija u sadržajima koji se trenutno nude na otvorenim javnim prostorima deci školskog uzrasta u odnosu na ostalu populaciju po kriterijumu starosti. U javnim prostorima Beograda (parkovi, blokovsko zelenilo, školska dvorišta, igrališta, livade, prostori pored reka) dominiraju klasična igrališta (ljuljaške, klackalice i sl mobilijar) i teretane na otvorenom.

Klasična igrališta uglavnom zadovoljavaju potrebe dece do 7 godina starosti, dok teretane odgovaraju potrebama mladih, dakle preko 14 godina. Postavlja se pitanje na koji način urbanizam grada Beograda uzima u obzir potrebe dece od 7-14 godina.

Ne zadovoljavajući potrebe dece starosti od 7-14 godina stvara se ambijent u kome navedena starosna grupa sve češće provodi slobodno vreme za kompjuterom, video igraonicama ili besciljno šetajući ulicama grada. Navedene radnje ne doprinose zdravom psiho-fizičkom razvoju dece i punom iskazivanju njihovih potencijala.

U Srbiji trenutno ne postoje odgovarajuci teoretski, praktični, niti institucionalni okviri koji tretiraju specifičnu temu, kao ni civilne inicijative. Zakonodavni i regulativni okvir nije obuhvatan, 2011.god objavljen je Nacrt Zakona o pravima deteta, koji do danas nije usvojen. Prema podeli nadležnosti specificna tema spada u domen rada lokalnih samouprava (kroz nadležnost nekoliko odgovarajucih sektora) uz potrebnuinstitucionalnu podršku Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove, Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove, Sekretarijata za deciju i socijalnu zaštitu, Sekretarijata za zaštitu životne sredine, Zavoda za urbanizam i drugih institucija.

O nama

BFC istražuje i pokreće ideje koje čine da urbani pejzaž postane humano mesto saširokim spektrom aktivnosti i sadržaja - od zdravog života i razvoja urbane kulture do oslobađanja stvaralačkog potencijala svih građana i generacija. 

Podstičemo participaciju kreativaca, zajednica i pojedinaca da kroz kreativne alate primenjene arhitekture, hortikulture, urbanog dizajna, malih i velikih prostornih intervencija doprinesu stvaranju javnog prostora kao mesta socijalne i kulturne integracije.  

BFC organizuje edukacije i javne događaje, projektovanje i uređenje otvorenih prostora, terenske akcije, razmenu informacija i dobre prakse različitih aktera (organizacija, javnih institucija, građana, privrednih subjekata) koji svojim delovanjem ne-posredno utiču na kreiranje i održavanje otvorenih javnih gradskih prostora.

Vi ste ovde: Home Projekti Grad po meri deteta O projektu - Grad po meri deteta
 
 
Doncafe
 
 
Super DotSDC  Ecf  bas
 

© 2017 BFC.rs - All rights reserved.